6 ý tưởng liều lĩnh nhưng thành công

Alex Tew, một sinh viên người anh đã phát triển milliondollarhompage.com năm 2005 để kiếm tiền học cho mình với một ý tưởng khá ngớ ngẩn: tạo một trang chủ bao gồm 1 triệu điểm ảnh (pixel) được sắp xếp Continue reading 6 ý tưởng liều lĩnh nhưng thành công