Ranh giới online và offline của Thương mại Điện tử Việt Nam

Hiện nay, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đang có giá trị là hơn 700 triệu USD và theo một vài dự đoán, nó sẽ đạt 1.3 tỷ USD vào năm 2015. Tuy nhiên những số Continue reading Ranh giới online và offline của Thương mại Điện tử Việt Nam